Svet zavoda

 

Člani sveta javnega zavoda Ljudska univerza Kranj za obdobje 2017 - 2021

 

Predsednica: Vlasta Sagadin, predstavnica Mestne občine Kranj

Namestnik predsednice: Boris Kozelj, predstavnik Mestne občine Kranj

Članica: Renata Dobnikar, predstavnica zaposlenih Ljudske univerze Kranj

Članica: Mojca Rozman, predstavnica zaposlenih Ljudske univerze Kranj

 

Kontakt: 04 280 48 21 ali tajnistvo@luniverza.si (zadeva: Za svet JZ LUK)

 

 

Poslovnik o delu sveta JZ LUK

 

Seje sveta JZ LUK

Mandatno obdobje 2017 - 2021

 

7. redna seja 27.02.2018

Sprejeti sklepi

 

6. redna seja

Sprejeti sklepi

 

5. redna seja

Sprejeti sklepi

 

4. redna seja

Sprejeti sklepi

 

3. redna seja

Sprejeti sklepi

 

2. redna seja

Sprejeti sklepi

 

1. redna seja

Sprejeti sklepi