POKLICNA MATURA

Zimski izpitni rok poklicne mature 2017
 

 

 

3. december 2017

Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

 

22. januar 2018

Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

 

28. januar 2018

Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

 

1. februar 2018

Slovenščina (ali italijanščina ali madžarščina) – pisni izpit

 

2. februar 2018

2. predmet – pisni izpit

 

5. februar 2018

Matematika, Angleščina, Nemščina, Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

 

Od 6. do 16. februarja 2018

Ustni izpiti in 4. predmet

 

5. marec 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

8. marec 2018

Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

11. september 2017
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

Svetovanje:
 

 

Karmen Kosem, prof.
T: 04 280 48 19

karmen.kosem@luniverza.si

 

Prijava
 

 

Koristne informacije:
 

Priprava na maturo