ISIO 2018


INFORMIRANJE IN SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH – ISIO

 

SVETOVALNO SREDIŠČE GORENJSKA – podporna služba vključevanja v vseživljenjsko učenje

 

V letu 2018 Ljudska univerza Kranj kot konzorcijski partner sodeluje v projektu ISIO 2018. 

 

Informativno-svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih je ena od temeljnih podpornih dejavnosti, ki odraslim zagotavlja:

 

 • pomoč pri odločanju za izobraževanje,
 • pomoč pri načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja,
 • pomoč pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere.

 

Z dejavnostjo svetovalnih središč uresničujemo naslednje cilje:

 

 • odrasli imajo brezplačen dostop do svetovanja in izobraževanja;
 • odraslim so zagotovljene kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje;
 • svetovalna dejavnost učinkovito prispeva k vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje in k uspešnosti pri tem.

 

Svetovalna središča zagotavljajo odraslim informiranje in svetovanje: 

 

 • pred vključitvijo v izobraževanje (izbrati ustrezen izobraževalni program in organizacijo, ki izpeljuje ta program, spoznati vpisne pogoje, način poteka izobraževanja idr.);
 • med potekom (kako organizirati svoje učenje, kako odpravljati težave pri učenju idr.);
 • ob koncu izobraževanja (oceniti, kaj sem dosegel, v čem se lahko še izobražujem idr.).

 

Prednostne ciljne skupine informativno-svetovalne dejavnosti so:

 

 • starejši brezposelni
 • mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje
 • invalidi
 • osebe s težavami v duševnem zdravju 
 • migranti

 

Lokacije svetovanja

 

 • Svetovanja izvajamo na Ljudski univerzi Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj vsak dan med 10:00 in 15:00.
 • Lahko pokličete tudi na svetovalni telefon številka 04 280 48 19
 • ali pišete po navadni ali elektronski pošti na naslov: svetovanje@luniverza.si
 • Enkrat mesečno izvajamo svetovanja v Cerkljah, Preddvoru, Šenčurju in Škofji Loki.

 

 

Svetovanje:
 

 

Karmen Kosem
T: 04 280 48 19

M: 031 721 149

svetovanje@luniverza.si