Parada učenja

 

Parada učenja 2017

 

5. Parada učenja – dan učečih se skupnosti v Kranju

 

Kje?    - Na Slovenskem trgu!

Kdaj?  - V sredo, 15. maja 2019 od 9.00 do 18.00 ure!
 

Parada učenja je obogatitev projekta TVU in omogoča predstavitev priložnosti za vseživljenjsko učenje na javnem mestu in ozaveščanje javnosti o vlogi učenja za dvig izobrazbene ravni, zaposljivosti, osebne izpolnjenosti ter sožitja generacij in skupnosti. Udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, ustvarjalne delavnice, nastopi predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugi, za široko publiko privlačni dogodki.

Na Paradi učenja bo na voljo več kot 30 možnosti za pridobivanje novih znanj in spretnosti.

 

Program Parade učenja 2019

 

Z Ljudsko univerzo Kranj jo bodo ustvarjali vrtci, šole, različne organizacije, društva in posamezniki.

 

Rezervirajte si dan za Parado učenja!

 

Srečanja  z vami se že veselimo!

Območni koordinator TVU - Ljudska univerza Kranj in izvajalci

 

 

 

 

Kontakt PU:

Renata Dobnikar
04 280 48 16
tvu@luniverza.si