Kakovost

Kakovost je ena izmed pomembnejših vrednot LU Kranj, na podlagi katere si nenehno prizadevamo za vsestranski razvoj in napredek naše organizacije ter za zadovoljstvo naših udeležencev izobraževanja, predavateljev in zaposlenih.
 

Uporabljamo model za samoevalvacijo POKI – ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. S preverjanjem in izboljševanjem standardov kakovosti optimiziramo procese dela na vseh nivojih delovanja in izboljšujemo kakovost naših storitev v zadovoljstvo zaposlenih, udeležencev in predavateljev.