Parada učenja 2020


 

6. Parada učenja – dan učečih se skupnosti v Kranju

 

Kje?    -> Na Slovenskem trgu

Kdaj?  -> V sredo, 9. septembra 2020 od 9.00 do 17.00 ure
 

Parada učenja (PU) se je v obdobju 2012 – 2015 razvijala in sofinancirala v okviru projekta Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO). V naslednjih letih je bila uspešno izpeljana na mnogih prizoriščih v okviru nacionalne podpore projektu TVU.

Je obogatitev projekta TVU in omogoča predstavitev priložnosti za vseživljenjsko učenje na javnem mestu in ozaveščanje javnosti o vlogi učenja za dvig izobrazbene ravni, zaposljivosti, osebne izpolnjenosti ter sožitja generacij in skupnosti. Udeležencem so namenjene informativne in svetovalne stojnice, ustvarjalne delavnice, nastopi predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugi, za široko publiko privlačni dogodki.

Na Paradi učenja bo na voljo več kot 20 možnosti za pridobivanje novih znanj in spretnosti.

 

Program Parade učenja 2020

 

Z Ljudsko univerzo Kranj jo bodo ustvarjali vrtci, šole, različne organizacije, društva in posamezniki. Pri izvedbi sodelujemo s koordinatorjem – Andragoškim centrom Slovenije.

 

 

Rezervirajte si dan za Parado učenja.

 

Srečanja  z vami se že veselimo.

Območni koordinator TVU - Ljudska univerza Kranj in izvajalci

 

 

 

 

 

Kontakt PU:

Nevenka Kozjek
04 280 48 19
tvu@luniverza.si

 
PROGRAM PARADE UČENJA
 
 
Na letošnji Paradi učenja bomo vsi zagotavljali preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2
 
 
Celoten prireditveni prostor bo ograjen, na voljo bosta 2 vhoda, kjer boste prejeli zaščitno masko iz blaga, ki jo boste uporabljali na prireditvenem prostoru.
Pred vstopom si boste razkužili tudi roke.
 
Tok gibanja na Paradi učenja bo potekal v smeri urinega kazalca in bo označen s puščicami na tleh.
Oglejte si načrt prireditvega prostora.
 
Pred vsako stojnico bo črta, ki bo označevala razdaljo 1,5 m od sodelujočega na stojnici do obiskovalca. 
 
Med vadbo 1000 gibov bomo najprej poskrbeli za zadostno medosebno razdaljo in nato brez maske razgibali telo z nasmehom na ustih.
 
Na stojnicah bodo razkužila za roke, rekvizite, ki jih bomo uporabljali pri aktivnostih, bomo po vsaki uporabi razkuževali.
 
Pred vstopom in po izstopu v mobilno WC kabino bomo razkužili roke, vstop bo dovoljen le z nameščeno masko.
 

Z obiskom Parade učenja pokažimo, da znamo in zmoremo v novi življenjski situaciji naprej dejavno živeti in delati.