Učinkovita pisna komunikacija

 

Učinkovita pisna komunikacija je veščina, ki se jo da usvojiti. 

 

Vzrok večine težav v odnosih s sodelavci in partnerji je pogosta neustrezna komunikacija. Veščine komuniciranja posameznika odločilno vplivajo na zadovoljstvo, poslovne in medsebojne odnose. Kadar komunikacija teče gladko, dosegamo cilje, smo uspešni, motivirani in se počutimo prijetno.

Delavnica Učinkovita poslovna pisna komunikacija podaja temeljna znanja o pisni poslovni komunikaciji, ki bi jih moral vsak, ki vstopa v proces pisne komunikacije v podjetju poznati, negovati in nadgrajevati. Udeleženci delavnice bodo na interaktivni način usvojili osnove poslovne komunikacije, s katero se vsakodnevno srečujejo v svojem delovnem ali zasebnem življenju.

 

V sodelovanju z vami program vsebinsko skrbno približamo vašim željam in potrebam.Na delavnici smo osredotočeni na udeležence, jih znamo motivirati, se jim posvetimo osebno in z inovativnimi pristopi dosegamo optimalno učenje in aktiviranje znanja.Na vašo željo v delo vpletemo vsebine iz poslovnega sveta vašega podjetja in vas pripravljamo na določene naloge.

 

Program dopolnimo z aktivnostmi za takojšnjo uporabo naučenega. Tako so udeleženci bolj samozavestni, samostojni in učinkoviti v doseganju zastavljenih ciljev.

 

Vsebina delavnice:

 

  • opredelitev osnovne teme
  • smiselna členitev glede besedila
  • primerna dolžina besedila
  • omejeno število sporočil v besedilu
  • ustrezen slog in način izražanja
  • pravilna raba jezika, upoštevanje pravopisnih pravil …
  • oblikovanje besedila (pisava, razmik, velikost črk …)
  • predloge besedil

 

Koristi za posameznike:

Udeleženci delavnice bodo pridobili ustrezna znanja, veščine in taktike za primerno in suvereno pisno komuniciranje, s katerimi bodo učinkovito spremenili svoj način pisne komunikacije v zasebnem in/ali delovnem okolju.  

 

Koristi za podjetja:

Nova znanja bodo pripomogla, da komunikacija znotraj podjetja in s poslovnimi partnerji teče gladko, da bodo zaposleni uspešno dosegali cilje, ostali motivirani in upoštevali dogovorjene enotne standarde pisne komunikacije.

 

Obseg: 4 izobraževalnih ur

 

Lokacija: delavnica bo potekala na daljavo (on-line) 

 

Termin: januar 2021 

 

Cena:  95,00 EUR z DDV 

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

Akcija in popusti