Kakovost

 

 

 

 

Kakovost je ena izmed pomembnejših vrednot LU Kranj, na podlagi katere si nenehno prizadevamo za vsestranski razvoj in napredek naše organizacije ter za zadovoljstvo naših udeležencev izobraževanja, predavateljev in zaposlenih.
 

Uporabljamo model za samoevalvacijo POKI – ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. S preverjanjem in izboljševanjem standardov kakovosti optimiziramo procese dela na vseh nivojih delovanja in izboljšujemo kakovost naših storitev v zadovoljstvo zaposlenih, udeležencev in predavateljev. 

 

Skupina za kakovost je v septembru 2021 prenovila Izjavo o kakovosti in Listino kakovosti ter pripravila smernice za prenovo spletne podstrani o kakovosti.

 

 

      

 

17. septembra 2021 na Dnevu za kakovost je svoje delovno področje zaposlenim predstavila nova svetovalka za kakovost.

 

 

 

Video Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih