Skip to main content
ZIP - Začetna integracija priseljencev

ZIP - Začetna integracija priseljencev

JN »Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)«

 

Naročnik:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

 

Trajanje projekta:

Trenutno v tečaje ZIP ne vpisujemo, ker so vse kapacitete izpolnjene.

V primeru sprememb bomo to objavili na tej spletni strani.

1. 11. 2021 do 31. 10. 2023 z možnostjo podaljšanja do 1. 9. 2024 oziroma do zaključka programa.

 

Namen:

Učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

Tečaj je namenjen tujcem, ki niso državljani Evropske unije. Potrdilo za brezplačno udeležbo v programu pridobijo na upravni enoti kraja bivanja, kjer podajo zahtevek za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur. 

Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21) – povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966

 

Obvezni dokumenti za vključitev v program:

  • Originalno potrdilo, prejeto z upravne enote kraja bivanja na podlagi vloženega zahtevka za brezplačno udeležbo v programu (zahtevek ni ustrezno dokazilo).
  • Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list, …).
     

Informativne prijave sprejemamo preko telefona 04 280 48 00 ali elektronske pošte informator@luniverza.si v kateri nam sporočite ime in priimek, telefon ter e-naslov, na katerega boste prejeli povabilo na testiranje in vpis. Glede na rezultate testiranja bomo pripravili osebni izobraževalni načrt in določili začetek izobraževanja.

Neprijavljenih kandidatov ne sprejemamo.

 

Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) – 75% in Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov – 25%.