Javni nastop v tujem jeziku

 

Za posameznike, ki

 

 • potrebujete tuji jezik v službi,
 • pogosto javno nastopate,
 • z znanjem tujega jezik laže in hitreje dosegate zastavljene cilje,
 • hočete izboljšati svoje prezentacije in javne nastope,
 • imate radi resen in profesionalen pristop
 • si privoščite kakovosten tečaj.

 

 

Za podjetja, ki

 

 • sodelujete s tujimi partnerji ali še boste,
 • skrbite za svoje zaposlene in jih nagrajujete,
 • želite boljše obvladanje tujih jezikov pri zaposlenih.

 

Program je idealen za vse, ki si želijo pridobiti večjo samozavest pri govorjenju v tujem jeziku in razviti sposobnost tekočega in različnim situacijam prilagojenega izražanja.

 

 

Delavnica temelji predvsem na interakciji z udeleženci, s katerimi izvajamo različne vaje, s ciljem, da svoj konkretni nastop v tujem jeziku izvedejo strokovno, strukturirano, suvereno in samozavestno. Nastop bomo podkrepili s tehnikami, ki nam jih omogoča NLP z namenom, da bo učinkovit in hkrati pristen, torej da bomo dosegli zastavljen cilj oz. namen nastopa. 

 

S pomočjo praktičnih vaj in usmerjena dveh trenerjev (coach javnega nastopanja + profesor tujega jezika) trenirate poslovni bonton sveta posameznega govornega področja, ob tem ponovite slovnico ter izpilite izrazoslovje tako s področja poslovnega kot tudi splošnega jezika. 

 

S tečajem boste pridobili: 

 

 • večjo kompetentnost javnega nastopanja
 • večjo jezikovno kompetentnost
 • samozavest
 • zadovoljstvo
 • nov elan

 

Pred začetkom tečaja ugotovimo raven znanja udeležencev.

Na tečajih smo osredotočeni na udeležence, jih znamo motivirati, se jim posvetimo osebno in z inovativnimi pristopi dosegamo optimalno učenje. V delo vpletamo vsebine iz poslovnega sveta vašega podjetja, obravnavamo avtentična besedila in vas pripravljamo na določene naloge.


 

Vsebina:

 

 • Kaj je ključno za uspešen javni nastop?

 

 • Kako se je na javni nastop v tujem jeziku učinkovito pripraviti?

  

 •  Kaj želimo z nastopom doseči?

 

 • Kako premagati strah pred javnim nastopom?

 

 • Jezikovni trening

 

 

Vsebina: aktualna, privlačna, zanimiva in relevantna ter se prilagaja potrebam udeležencev.

 

Trajanje programa: 20 ur
 

Potek tečaja:  1 x ali 2 x  tedenslo v popoldanskih ali večernih urah po 3 pedagoške ure (za zaključene skupine tudi po dogovoru).

 

Po zaključku tečaja pridobite potrtdilo o obiskanju tečaja z navedeno vsebino ter nivojem znanja jezika.

 

STOPITE V VAŠ NOV JUTRI Z LUK      smiley