Povabilo k sodelovanju - učitelji

 

V šolskem letu 2018/2019 vabimo k občasnemu sodelovanju zunanje sodelavce, in sicer:


Učitelje za poučevanje v jezikovnih tečajih: albanščina, nemščina, italijanščina, francoščina, ruščina, španščina,  angleščina in slovenščina.

 

Zaželena je pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit ter izkušnje pri pedagoškem delu z odraslimi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili (fotokopija diplome, strokovnega izpita, pridobljene pedagoško andragoške izobrazbe) sprejemamo na naslov Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj ali po e -pošti renata.dobnikar@luniverza.si.

Pri izbiri zunanjih sodelavcev bodo imeli prednost kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za poučevanje in imajo izkušnje pri pedagoškem delu z odraslimi.Več informacij dobite po telefonu 04 280 48 16 ali osebno v prostorih Ljudske univerze Kranj. 

Svetovanje:

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

Prijava
 

 

 

Koristne informacije:


Vpis in informacije
 

Popusti

Izpiti

Vesele urice

Plačilo in plačilni pogoji