Izpiti


1. Izpiti Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

- vstopna raven (A1)

- osnovna raven (A2)
 

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na vstopni in osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

 

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

- vstopna raven

- osnovna raven
 

Prijavnico lahko izpolnite in natisnete tukaj.

 

Prijave na izpit so možne do 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom oziroma do zapolnitve prostih mest.

 

Prijava na izpit je možna: 

osebno na LUK 

na daljavo (za več informacij pišite na renata.dobnikar@luniverza.si

- ali pokličite na telefon 04 280 48 16 ali 040 280 48 00)

 

2021 raven izpita Prijava IZPIT       
januar vstopna raven A1 06.01. - 14.01.2021 25.01.2021 
februar      
marec osnovna raven A2 možna do 24.02.2021 08.03.2021
april vstopna raven A1 22.03. - 08.04.2021 19.04.2021
maj osnovna raven A2 19.04 -  06.05.2021 17.05.2021
junij      
julij vstopna raven A1 07.06. - 23.06.2021 05.07.2021
avgust      
september osnovna raven A2 16.08. - 02.09.2021 13.09.2021
oktober vstopna raven A1 27.09. - 14.10.2021 25.10.2021
november osnovna raven A2 11.10 -  28.10.2021 08.11.2021
december vstopna raven A1 08.11. - 25.11.2021 06.12.2021

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

Na izpit boste prijavljeni, ko bomo prejeli vašo izpolnjeno prijavnico in potrdilo o plačilu izpita (vstopna raven:105,00 EUR, osnovna raven: 128,10 EUR).


Prijavnice in plačila, ki bodo prispele prepozno, ne bomo upoštevali.

Ob prijavi vas bomo seznanili s samim potekom izpita.


Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika morajo ob prijavi predložiti:
 

- na vstopni ravni: Napotnico Zavoda za zaposlovanje.
 

- na osnovni ravni: Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni privi preizkus znanja, ki ga pridobijo na pristojni upravni enoti. Stroške brezplačnega opravljanja preverjanja znanja krijeta Ministrstvo za notranje zadeve in Evropski sklad za azil, migracije in vključevanje.Prijave, informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 4816  
renata.dobnikar@luniverza.si

 

 

2. Izpiti Državnega izpitnega centra


http://www.ric.si/tuji_jeziki/splosne_informacije/

 

IZPITNI ROK FEBRUAR:  - zbiranje prijav od 10.1. do 28.1.2020

5.2.2020 ob 9.00 italijanščina

6.2.2020 ob 9.00 nemščina

7.2.2020 ob 9.00 angleščina

 

IZPITNI ROK JUNIJ:   - zbiranje prijav od 10.5. do 28.5.2021

11.6.2021 ob 9.00 angleščina

10.6.2021 ob 9.00 italijanščina

09.6.2021 ob 9.00 nemščina

 

IZPITNI ROK OKTOBER:   - zbiranje prijav od 13.9. do 30.9.2021

11.10.2021 ob 9.00 angleščina

08.10.2021 ob 9.00 italijanščina

12.10.2021 ob 9.00 nemščina

 

Prijave, informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 4816  
renata.dobnikar@luniverza.si


 

3. Stopensko preverjanje znanja po javno veljavnih programih z pridobitvijo potrdila
 

Preverjanje znanja tujih jezikov se opravlja iz angleščine, nemščine, italijanščine in francoščine  po javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih je sprejel minister za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

Preverjanje poteka v dveh delih:

- pisni del (preverjamo slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno izražanje)

- ustni del (pogovor na različne teme splošne rabe jezika)

 

 

Po uspešno opravljenem izpitu pridobite potrdilo z opisom jezikovnega znanja.
Ocena znanja je skladna s stopnjami Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (CEFR).

 

Preverjanje izvajamo po predhodnem dogovoru.
 

Odločite se zdaj in nas pokličite.

Prijave, informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 4816  
renata.dobnikar@luniverza.si