Plačilo in plačilni pogoji

 

1. Ob vpisu v jezikovni tečaj sklenete pogodbo in plačate prvi obrok tečajnine. S tem ste vpisani v jezikovni tečaj.

2. V jezikovni tečaj  se lahko vpišete tudi preko interneta. Če se želite vpisati na tak način, to sporočite na elektronski naslov: renata.dobnikar@luniverza.si 

3. Cene jezikovnih tečajev so objavljene v veljavnem ceniku Ljudske univerze Kranj.

4. Plačilo jezikovnih tečajev je možno v več obrokih, če je tako določeno z veljavnim cenikom Ljudske univerze Kranj. Število obrokov za posamezni jezikovni tečaj določi Ljudska univerza Kranj. Ljudska univerza Kranj pošlje udeležencu za plačilo obrokov plačilne naloge. Vsi obroki morajo biti poravnani v rokih, navedenih na izstavljenem računu.

5. Udeleženec je v predpisanih rokih dolžan poravnati celoten račun za izobraževanje.
Če udeleženec tečaj predčasno preneha obiskovati, mora to pisno sporočiti organizatorju izobraževanja najkasneje 14 dni po prenehanju obiskovanja. Ljudska univerza Kranj v tem primeru zaračuna sorazmerni delež glede na dejanski obisk, ki pa ni manjši od polovične tečajnine. Udeleženec se lahko odloči, da bo plačano tečajnino izkoristil naknadno v obdobju tekočega in prihodnjega izobraževalnega leta, o čemer ravno tako poda pisno izjavo.


6. Za posamezni jezikovni tečaj lahko na Ljudski univerz Kranj kupite ustrezno gradivo, kar se dogovori s pogodbo ob vpisu. Gradivo posameznik plača ob vpisu na osnovi izstavljenega računa in jo takrat tudi prejme. Nakup gradiva z obročnim odplačevanjem ni mogoč.

7. Trajanje jezikovnih tečajev je navedeno v šolskih urah, pri čemer ena ura pomeni 45 minut.

8. Ob naročilu individualnih ur Ljudska univerza Kranj zaračuna tudi pripravo na posamezno uro in najem učilnice ali potne stroške za predavatelja,če se tečaj izvaja izven sedeža Ljudske univerze Kranj.

9. Ljudska univerza Kranj  za vsak tečaj posebej določi velikost skupine od minimalnega do maksimalnega števila posameznikov.

10. Ljudska univerza Kranj si v primeru premajhnega števila vpisanih v jezikovni tečaj pridržuje pravico do združevanja skupin, spremembe obsega ali odpovedi tečaja ter spremembe urnika.

 

 

 

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

Prijava
 

 

 

Koristne informacije:


Vpis in informacije
 

Akcija JESEN 2020

Popusti

Izpiti

Vesele urice

Plačilo in plačilni pogoji