Splošni tečaji

 

Angleščina – nemščina – francoščina – italijanščina – španščina – ruščina - slovenščina za tujce … in ostali jeziki, ki jih potrebujete
 


Splošni tečaji potekajo po sodobnih programih, ki so namenjeni učenju odraslih.
Poudarek je na urjenju vseh štirih spretnosti obvladanja tujega jezika: bralno in slušno razumevanje, ustna komunikacija in tvorjenje pisnih besedil.

Splošni tečaji so razdeljeni v štiri ravni po 160 ur, vsaka od ravni je razdeljena v dva 80-urna tečaja.

 


Raven Obseg (ure) Oznaka* Evropski jezikovni okvir
osnovna 80 + 80 AN 1, AN 2 A1 / A2
srednja 80 +80 AN 3, AN 4 A2 / B1
višja 80 + 80 AN 5, AN 6 B1 / B2
visoka 80 + 80 AN 7, AN 8 B2 / C1* A=angleščina, N=nemščina, I=italijanščina, F=francoščina, Š=španščina, R=ruščina, S=slovenščina …

Na osnovni ravni spoznate osnove jezika in ste se sposobni v tujem jeziku sporazumeti v vseh tipičnih situacijah.

Na srednji in višji ravni svoje znanje poglabljate in ga širite z ustreznim besediščem.

Predavatelji splošnih tečajev so izkušeni profesorji tujega jezika, ki so strokovni, znajo motivirati, pripravljajo aktivno in dinamično učenje tujega jezika, poskrbijo za prijetno in varno učno okolje in uživajo v svojem delu.

 

 

Svetovanje:
 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

Prijava
 

 

 

Koristne povezave:


Vpis in informacije
 

Akcija JESEN 2019

Popusti

Plačilo in plačilni pogoji

 

Urnik in cenik

Izpiti

Vesele urice


Učitelji - pridružite se naši ekipi