Izpiti


1. Izpiti Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik - osnovna raven
 

V sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvajamo izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva).

 

Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

 

Prijave na izpit so možne do 10 dni pred razpisanim izpitnim rokom oziroma do zapolnitve prostih mest.
  

 

2020 VPIS IZPIT       
januar     
februar 13.01 - 23.01.2020 03.02.2020
marec    
april    
maj 14.04. - 07.05.2020 18.05.2020
junij    
julij    
avgust    
september 17.08. - 03.09.2020 14.09.2020
oktober    
november 12.10. - 29.10.2020 09.11.2020
december    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpišete se tako, da se osebno oglasite na Ljudski univerzi Kranj (jezikovna šola ali tajništvo),

se na izpit uradno prijavite in ga vplačate (128,10 €).

Ob prijavi vas bomo seznanili s samim potekom izpita.

K vpisu prinesite potni list.

Če vam stroške izpita poravna Ministrstvo za notranje zadeve, prinesite k vpisu potrdilo.Prijave, informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 4816  
renata.dobnikar@luniverza.si

 

 

2. Izpiti Državnega izpitnega centra


http://www.ric.si/tuji_jeziki/splosne_informacije/

 

IZPITNI ROK FEBRUAR:  - zbiranje prijav od 10.1. do 28.1.2020

5.2.2020 ob 9.00 italijanščina

6.2.2020 ob 9.00 nemščina

7.2.2020 ob 9.00 angleščina

 

IZPITNI ROK JUNIJ:   - zbiranje prijav od 11.5. do 29.5.2019

11.6.2019 ob 9.00 angleščina

12.6.2019 ob 9.00 italijanščina

13.6.2019 ob 9.00 nemščina

 

IZPITNI ROK OKTOBER:   - zbiranje prijav od 16.9. do 30.9.2020

9.10.2020 ob 9.00 angleščina

12.10.2020 ob 9.00 italijanščina

13.10.2020 ob 9.00 nemščina

 

Prijave, informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 4816  
renata.dobnikar@luniverza.si


 

3. Stopensko preverjanje znanja po javno veljavnih programih z pridobitvijo potrdila
 

Preverjanje znanja tujih jezikov se opravlja iz angleščine, nemščine, italijanščine in francoščine  po javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih je sprejel minister za izobraževanje, znanost in šport.

 

 

Preverjanje poteka v dveh delih:

- pisni del (preverjamo slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno izražanje)

- ustni del (pogovor na različne teme splošne rabe jezika)

 

 

Po uspešno opravljenem izpitu pridobite potrdilo z opisom jezikovnega znanja.
Ocena znanja je skladna s stopnjami Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (CEFR).

 

Preverjanje izvajamo po predhodnem dogovoru.
 

Odločite se zdaj in nas pokličite.

Prijave, informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 4816  
renata.dobnikar@luniverza.si
 

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

Prijava
 

 

 

Koristne informacije:

Vesele urice

Državni izpitni center - RIC

Goethe Institut Ljubljana

British Council Slovenija