ZIP - Začetna integracija priseljencev

 

JN »Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)«

 

Naročnik:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

 

Trajanje projekta:

1. 11. 2021 do 31. 10. 2023 z možnostjo podaljšanja do 1. 9. 2024 oziroma do zaključka programa.

 

Namen:

Učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. V proces učenja slovenskega jezika so integrirane vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko družbo.

 

Tečaj je namenjen tujcem, ki niso državljani Evropske unije. Potrdilo za brezplačno udeležbo v programu pridobijo na upravni enoti kraja bivanja, kjer podajo zahtevek za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur. 

Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/1258/16 in 70/21) – povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966

 

Obvezni dokumenti za vključitev v program:

  • Originalno potrdilo, prejeto z upravne enote kraja bivanja na podlagi vloženega zahtevka za brezplačno udeležbo v programu. (Zahtevek ni ustrezno dokazilo.).
  • Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list, …).

 

Informativne prijave sprejemamo preko telefona 04 280 48 13

ali elektronske pošte info@luniverza.si v kateri nam sporočite ime in priimek, telefon ter e-naslov, na katerega boste prejeli povabilo na testiranje in vpis. Glede na rezultate testiranja bomo pripravili osebni izobraževalni načrt in določili začetek izobraževanja.

 

Neprijavljenih kandidatov ne sprejemamo.

 

 

 


 

                                     

 

Informativne prijave: 

Tajništvo

T: 04 280 48 00
T: 04 280 48 13
info@luniverza.si

 

Svetovanje:

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

 

Koristne informacije:

Izpiti

Informacije za tujce