ZIP - Začetna integracija priseljencev - VSEBINA

VSEBINSKI POVZETEK PROGRAMA

 

Začetni modul programa ZIP omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in pridobivanje osnovnih informacij o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi nove države ob nastanitvi oziroma na začetku bivanja v Sloveniji. Vsebinsko in nivojsko je povezan z nadaljevalnim modulom. Znanje in védenje, predvidoma doseženo v začetnem modulu, je na ravni, ki je opisana v dokumentu Preživetvena raven v slovenščini (Pirih Svetina et al., 2004). Sestavljen je iz sedmih vsebinskih področij.

 

0. Uvod v izobraževanje
 

I. Osebna identiteta

1. sklop: Predstavljanje in pozdravljanje
2. sklop: Stik z novo deželo, Slovenija in njeni prebivalci

 

II. Stanovanje in bivanje, družina in dom

1. sklop: Družina
2. sklop: Stanovanje in bivanje

 

III. Trg dela in delovno mesto

1. sklop: Iskanje dela
2. sklop: Na delu
3. sklop: Ob delu (Zlasti v povezavi s pravicami)

 

IV. Zdravje in socialna varnost

1. sklop: Zdravje
2. sklop: Socialna varnost

 

V. Izobraževanje

1. sklop: Predhodna izobrazba
2. sklop: Vseživljenjsko učenje
3. sklop: Šolanje otrok

 

VI. Javno življenje v Sloveniji


VII. Slovenska zgodovina, kultura, ustavna ureditev

 

 

Nadaljevalni modul omogoča pridobivanje znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in
pridobivanje osnovnih informacij o družbi, življenju, zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi države sprejema.Znanje in védenje, predvidoma doseženo v modulu, je na ravni A2, kot je opisana v dokumentu Skupni evropski jezikovni okvir (za udeležence, ki so po začetnem modulu dosegli raven A1.1) oz. B1 (za ostale). Sestavljen je iz desetih vsebinskih področij in uvodnega modula.

 

0. Uvod v izobraževanje

1. sklop: Predstavitev programa in poteka izobraževanja
2. sklop: Izkušnje udeležencev z učenjem in z učenjem Slovenščine

 

I. Osebna identiteta

1. sklop: Predstavljanje, spoznavanje
2. sklop: Življenje v novi deželi
3. sklop: Moje življenje, delo in interesi

 

II. Družina in dom

1. sklop: Družina v novem okolju
2. sklop: Stanovanje in bivanje
3. sklop: Najem bivališča

 

III. Delo in poklic, trg dela

1. sklop: Iskanje zaposlitve
2. sklop: Na delu in ob delu
3. sklop: Poklici v družbi

 

IV. Zdravje in socialna varnost

1. sklop: Zdravje in higiena
2. sklop: Zdravje otrok
3. sklop: Socialna varnost
4. sklop: Človekove pravice

 

V. Izobraževanje

1. sklop: Predhodna izobrazba in njeno priznavanje
2. sklop: Vseživljenjsko učenje
3. sklop: Šolanje otrok

 

VI. Javno življenje

1. sklop: Javne ustanove
2. sklop: Storitve
3. sklop: Družabno življenje

 

VII. Ekonomika

1. sklop: Naročanje hrane in pijače
2. sklop: Nakupovanje

 

VIII. Okolje in prostor

1. sklop: Naravno okolje, rastline in živali
2. sklop: Čas in vreme
3. sklop: Orientacija v prostoru, promet

 

IX. Slovenska družba in ustavna ureditev

1. sklop: Mediji
2. sklop: Slovenija in Evropska unija
3. sklop: Družbena ureditev in zakonodaja

 

X. Slovenska kultura, zgodovina in tradicija

1. sklop: Zemljepis in zgodovina
2. sklop: Slovenska kultura in kulturne ustanove
3. sklop: Slovenska tradicija, prazniki in praznovanja

 

                                      

Informativne prijave: 

Tajništvo

T: 04 280 48 00
T: 04 280 48 13
info@luniverza.si

 

Svetovanje:

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

 

Koristne informacije:

Izpiti

Informacije za tujce