ZIP - Začetna integracija tujcev


Ministrstvo za notranje zadeve je s postopkom javnega naročanja,  na podlagi 1. odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (UL RS, št. 12/13)  izbralo Ljudsko univerzo Škofja Loka kot izvajalca brezplačnega programa učenja slovenskega jezika Začetna integracija priseljencev (ZIP).

 

 

Za informacije v zvezi z vpisom se prosim obrnite na Ljudsko univerzo Škofja Loka.
 

 

               


 

                                     

 

 

Svetovanje:
 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

 

 

 

Koristne informacije:


Vpis in informacije
 

Popusti

Izpiti

Vesele urice

Plačilo in plačilni pogoji