Akcijski načrt za razvoj kakovosti

 

Akcijski načrt za razvoj kakovosti je načrt ohranjanja dobrega ravnanja in vpeljevanja sprememb v ravnanje izobraževalne organizacije in delo zaposlenih, zato da bi uresničevali svoje poslanstvo in dosegli zastavljeno vizijo. Je orodje za načrtovanje razvoja kakovovsti, ki na podlagi opredeljenih standardov kakovosti in ugotovitev samoevalvacije opredeljuje dejavnosti za razvoj kakovosti, naloge in roke.

 

Akcijski načrt 2019/2020
 

Akcijski načrt 2018/2019
 

Akcijski načrt 2017/2018
 

Akcijski načrt 2016

 

Akcijski načrt 2015

 

Akcijski načrt 2014

 

Akcijski načrt 2013