Komisija in skupina za kakovostKomisijo za kakovost sestavljajo:

Mojca Rozman, predsednica

Mateja Šmid, članica, namestnica predsednice

Renata Dobnikar, članica

Nevenka Kozjek, članica

Tanja Ahačič, članica

Alenka Tratnik, članica, predstavnica predavateljev

Janko Zupan, član, predstavnik udeležencev

 

Skupino za kakovost sestavljajo:

Renata Dobnikar

Nevenka Kozjek

Tanja Ahačič

Mojca Rozman