Komisija za kakovost

Naloge komisije so podane v Pravilniku o sestavi, mandatu in nalogah komisije za kakovost.

 

V komisijo za kakovost so imenovani:

 

Mateja Šmid, direktorica, predsednica

 

Mojca Rozman, strokovna delavka, svetovalka za kakovost, članica

 

Renata Dobnikar, strokovna delavka, članica

 

Jasna Omerzu, strokovna delavka, članica

 

Polona Žagar, zunanja izvajalka v programu medgeneracijskega sodelovanja, članica

 

Jure Grilc, zunanji izvajalec v programu Osnovna šola za odrasle, član

 

Nataša Vouk, zunanja izvajalka v programu Jezikovne šole in Univerze za starejše, članica

 

Matjaž Prosen, predstavnik udeležencev v programu Univerze za starejše, član