Poročila in dokumenti


Izjava o kakovosti

Listina kakovosti

 

Akcijski načrt za razvoj kakovosti je načrt ohranjanja dobrega ravnanja in vpeljevanja sprememb v ravnanje izobraževalne organizacije in delo zaposlenih, zato da bi uresničevali svoje poslanstvo in dosegli zastavljeno vizijo. Je orodje za načrtovanje razvoja kakovovsti, ki na podlagi opredeljenih standardov kakovosti in ugotovitev samoevalvacije opredeljuje dejavnosti za razvoj kakovosti, naloge in roke.

 

Akcijski načrt za razvoj kakovosti od septembra 2021 do avgusta 2022