Poslanstvo, vizija, vrednote LU Kranj


Zaposleni in zunanji sodelujoči smo poslanstvo, vizijo in vrednote LU Kranj oblikovali in zapisali v okviru projekta POKI 2012
 

POSLANSTVO LU KRANJ
 

Nudimo in ustvarjamo kakovostno, prijazno vseživljenjsko izobraževanje za prebivalce Mestne občine Kranj in gorenjske regije. Širimo vrednoto znanja, ki plemeniti naše življenje.
S kakovostnim znanjem naših zaposlenih in zunanjih sodelavcev zagotavljamo formalno izobraževanje na vseh ravneh zahtevnosti in pestro ponudbo neformalnih oblik izobraževanja za vse generacije. Svetujemo, informiramo in se odzivamo na potrebe okolja na oseben in izviren način.


VIZIJA LU KRANJ

Ljudska univerza Kranj bo s svojimi kakovostnimi storitvami (p)ostala vodilni partner v izobraževanju odraslih in razvojni center za tretje življenjsko obdobje na Gorenjskem.


 

VREDNOTE LU KRANJ

 

  • Razvojnost

Bdimo nad prilikami, sprejemamo izzive sedanjosti in s timskim delom iščemo rešitve. Skrbimo za nenehno strokovno
rast in večanje kompetenc zaposlenih.

 

  • Ustvarjalnost

Veliko pozornosti namenjamo procesu ustvarjalnosti in iskanju inovativnih rešitev.

 

  • Kakovost

Delo opravljamo natančno, pravočasno in odgovorno. S svojim delom vzbujamo zaupanje pri sodelavcih in strankah.
Prenos znanja poteka strokovno in prilagodljivo – s posluhom za stranke.

 

  • Sodelovanje

Zaposleni med seboj sodelujemo prijazno, spoštljivo in pošteno – v svoje zadovoljstvo in zadovoljstvo strank. Skrbimo
za učinkovito informiranje v dobro delovnih procesov.

 

  • Veselje do dela

Negujemo veselje do dela in ga širimo navzven.