Skupina za kakovost

 

Skupina za kakovost je osrednje jedro notranjih procesov kakovosti. Skrbi za povezano delovanje notranjega sistema kakovosti, deluje kot motivator, načrtuje in organizira dejavnosti in jih deloma tudi izpeljuje. Je posrednica med vsemi sodelujčimi v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti ter skrbi za informiranost različnih interesnih skupin o teh dogajanjih in njihovih dosežkih.

 

Skupino za kakovost sestavljajo:

 

Mateja Šmid, prof.

Direktorica

 

Renata Dobnikar, prof.

Strokovna delavka

 

Jasna Omerzu, prof.

Strokovna delavka

 

Petra Odar, prof.

Strokovna delavka

 

Iris Zavelcina, univ. dipl. ped.

Strokovna delavka

 

Mojca Rozman, univ. dipl. org. dela
Strokovna delavka

Svetovalka za kakovost