Skupina za kakovost

 

Skupina za kakovost je osrednje jedro notranjih procesov kakovosti. Skrbi za povezano delovanje notranjega sistema kakovosti, deluje kot motivator, načrtuje in organizira dejavnosti in jih deloma tudi izpeljuje. Je posrednica med vsemi sodelujčimi v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti ter skrbi za informiranost različnih interesnih skupin o teh dogajanjih in njihovih dosežkih.

 

Skupino za kakovost sestavljajo:

 

Mojca Rozman, univ. dipl. org. dela
Organizatorka izobraževanja odraslih

Center za svetovanje in vrednotenje
znanja zaposlenih Gorenjske

Univerza za starejše

 

Renata Dobnikar, prof.

Organizatorka izobraževanja odraslih

Jezikovna šola

Delavnice in tečaji

Strokovna usposabljanja (NPK)

 

Tadeja Kalan, prof.
Organizatorka izobraževanja odraslih

Osnovna šola za odrasle

 

Tanja Ahačič, univ. dipl. soc. del.

Samostojna strokovna delavka

Medgeneracijsko sodelovanje

Večgeneracijski center Gorenjske