Svetovalka za kakovost

 

Svetovalec skrbi za razvoj kakovosti izobraževanja s pomočjo sistematične strokovne podpore, ki jo nudi vodstvu, predavateljem in drugim strokovnim delavcem pri načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju izobraževanja in ostalih procesov.

 


»Kakovost je ena izmed vrednot Ljudske univerze Kranj. Nivo kakovosti organizacije ni nikoli rezultat naključja ampak odraz kakovostnega dela. Stalno spremljanje kakovosti in uvajanje izboljšav pa prinaša nove možnosti za razvoj.«

 

Svetovalka za kakovost: Mojca Rozman

04 280 48 23

mojca.rozman@luniverza.si