Zeleni znak kakovosti 

 

LUK  ponasno uporablja Zeleni znak kakovosti.

Zeleni znak kakovosti predstavlja izobraževalno organizacijo, ki sistematično skrbi za svojo kakovost in kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Namenjen je motiviranju izobraževalnih organizacij ter strokovnjakov za načrtnost in sistematičnost pri presojanju in razvijanju kakovosti lastnega dela.
 

Zeleni znak kakovosti je bil razvit v projektu POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje) in so ga sprva prejele organizacije za izobraževanje odraslih, ki so bile vključene v projekt.
 

Ljudska univerza Kranj se je vklučila v projekt leta 2012, ker smo želeli optimizirati procese dela na vseh nivojih delovanja, dvigniti kakovost naših storitev v zadovoljstvo zaposlenih in udeležencev ter udejanjati vrednote Ljudske univerze Kranj. Od takrat dalje neprekinjeno delujemo v smeri doseganja opredeljenih standardov kakovosti in s tem ohranjamo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.