Komisija in skupina za kakovost

Komisijo za kakovost sestavljajo:

Mojca Rozman, predsednica

Mateja Šmid, članica, namestnica predsednice

Renata Dobnikar, članica

Karmen Kosem, članica, svetovalka za kakovost

Nevenka Kastelic Rupar, članica

Staza Rautner, članica

Alenka Tratnik, članica, predstavnica predavateljev 

Janko Zupan, član, predstavnik udeležencev

 

 

 

Skupino za kakovost sestavljajo:

Renata Dobnikar

Nevenka Kastelic Rupar

Karmen Kosem

Mojca Rozman