O projektu POKI


 

POKI – Ponudimo Odraslim Kakovostno Izobraževanje
 

V letu 2012 smo se vključili v projekt POKI, se usposobili za uporabo modela samoevalvacije POKI, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije.

V projekt POKI smo se vključili, ker smo želeli optimizirati procese dela na vseh nivojih delovanja, dvigniti kakovost naših storitev v zadovoljstvo zaposlenih in udeležencev ter udejanjati vrednote Ljudske univerze Kranj.


 


Več o projektu POKI

 

 

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.