Svetovalka za kakovost

Razvijanje kakovosti je dinamičen proces, ki spodbuja inovativnost in sistematično spremljanje, preverjanje in potrjevanje ustaljenih načinov dela.  Z znanjem in spretnostmi pridobljenimi na usposabljanju za svetovalca, bom spremljala in spodbujala razvoj kakovosti na vseh področjih, s katerimi se ukvarjamo na Ljudski univerzi Kranj.

 

Svetovalka za kakovost: Karmen Kosem

04 280 48 19

karmen.kosem@luniverza.si