Kompetence


Izobraževanje je še posebej pomembno v obdobju odraslosti, ko začenjamo v življenju prevzemati različne vloge, ki od nas zahtevajo najrazličnejša znanja in spretnosti za  učinkovito delovanje na delovnem mestu, doma, v družbi in drugje.


Znanja in spretnosti, pridobljene na tečajih, delavnicah, seminarjih in usposabljanjih so zagotovo
dodana vrednost za posameznika in posledično tudi za okolje, v katerem posameznik deluje.


Na Ljudski univerzi Kranj smo za zaključene skupine iz podjetij in posameznike pripravili vrsto izobraževanj, s katerimi lahko izboljšate uspešnost in zadovoljstvo tako v poklicnem kot tudi zasebnem življenju.

 

Svetovanje:
 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si