Komunikacija v delovnem timu

Učinkovita komunikacija v timu je pogoj za upešno doseganje poslovnih rezultatov.

 

      Komu je delavnica namenjena:

Delavnica je namenjena vsem zaposlenim ali posameznim delovnim timom za povečanje njihove učinkovitosti pri uresničevanju skupnih ciljev, izboljšanju medsebojne komunikacije, zmanjšanju konfliktnih situacij.

 

TRAJANJE DELAVNICE:   6 ur

 

 

Koristi za podjetje:

 

Več kot 90% konfliktov oz, različnih nesporazumov nastane zaradi nerazumevanja v komunikaciji, zato je namen delavnice:

Þ     zaposlene seznaniti z osnovnimi načeli komunikacije, ki jim bodo pomagala bolje  razumeti sodelavce ali podrejene,

Þ     udeležence seznaniti z uporabnimi »orodji« in modeli komunikacije in jih naučiti uporabljati ta orodje pri komunikaciji s sodelavci in s strankami;

Þ     posledično bo v timih manj konfliktov, zato bo okolje za zaposlene bolj motivacijsko in spodbudno,

Þ     povečala se bo produktivnost zaposlenih in nivo realizacije zastavljenih ciljev. 

 

 

Morda vas zanima tudi: Informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 48 16                  
renata.dobnikar@luniverza.si
                                                              
Prijava
         

 

                                  

 

Svetovanje:
 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si