Obvladovanje stresa na delovnem mestu

Z OBVLADOVANJEM STRESA DO VEČJE UČINKOVITOSTI NA DELOVNEM MESTU

 

V spreminjajočem se svetu so spremembe stalnica in zahteve do zaposlenih se spreminjajo. Trg dela se spreminja. Organizacije racionalizirajo in posodabljajo svoje  procese, kar vodi v spreminjanje delovnega okolja in nalog za zaposlene, povečuje zahtevnost njihovega dela, zahteva nova znanja in veščine ter veliko mero prilagodljivosti in obvladovanje vseh sprememb. Temu se velikokrat pridruži še slabo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem kar vodi v stres. Stres je danes druga najpogostejša z delom povezana zdravstvena težava zaposlenih in prizadene kar 22% delavcev v EU.

 

Stres pomembno vpliva na rezultat poslovanja organizacije, saj kronični stres zmanjšuje produktivnost dela, prispeva k povečanju z delom povezanih zdravstvenih težav, ogroža varnost na delovnem mestu. Zato je zmanjševanje stresa, povezanega z delom, nujno. Pri čemer je pomembno, da s sistematičnim pristopom delavce lahko zaščitimo pred stresom, predvsem pa, da jih opremimo z znanjem in veščinami, da bodo sami prepoznali stres, njegove vzroke, ga znali zmanjševati in se z njim spopasti.

 

 

TRAJANJE DELAVNICE:  6  ur

 

Koristi za podjetje:

Þ     povečati učinkovitost izrabe delovnega časa in produktivnost dela zaposlenih,

Þ     zaposlene opremiti z veščinami za prepoznavanje stresa in identifikacijo največjih osebnih stresorjev,

Þ     povečati zavedanje zaposlenih, da so oni sami tisti, ki se morajo spopasti s stresom in ga obvladati,

Þ     zaposlene naučiti uporabljati orodja stres managementa,

Þ     pri zaposlenih krepiti veščine upravljanja s stresom na vseh področjih svojega delovanja,

Þ     povečati učinkovitost delovnega  časa zaposlenih, na način da bodo znali obvladovati večjo količino dela brez pretiranega stresa,

 

 

Morda vas zanima tudi: Informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 48 16                
renata.dobnikar@luniverza.si
                                                              
Prijava
         

 

 

Svetovanje:
 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si