Učinkovito upravljanje svojega časa

UPRAVLJANJE SVOJEGA ČASA ZA VEČJO UČINKOVITOST IN KVALITETO ŽIVLJENJA

 

PROGRAM DELAVNICE:

 

1.    KAKO DOBRO UPRAVLJAŠ SVOJ DELOVNI ČAS - izpolnjevanje vprašalnika, interpretacija rezultatov in prepoznavanje polj za moje izboljšanje

 

2.    GLAVNA PODROČJA TIME MANAGEMENTA  - postavljanje ciljev, postavljanje prioritet –   matrika NUJNO/POMEMBNO (Dr. Stephen Covey) učinkovito orodje za postavljanje prioritet in upravljanje z motnjami; upravljanje z motnjami – prepoznavanje posameznih motenj in kako se z njimi spopademo, kako se spopasti z odlašanjem posameznih nalog, učinkovito razporejanje časa

 

3.    OD TRADICIONALNEGA UPRAVLJANJA DELOVNEGA ČASA K UPRAVLJANJU ČASA ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE  - tri razvojne stopnje – tri generacije upravljanja s časom, premik v četrto generacijo, organiziranje drugega kvadranta – postopek postavljanja najpomembnejših stvari na prvo mesto; od upravljanja časa do osebnega vodenja

 

TRAJANJE DELAVNICE:   6 ur

 

Koristi za podjetje

Þ     povečati učinkovitost delovnega  časa zaposlenih, na način da bodo znali obvladovati večjo količino dela brez pretiranega stresa,

Þ     naučiti zaposlene ocenjevati vrednost svojega delovnega časa, razumeti kako učinkoviti so in izboljšati izrabo delovnega časa,

Þ     povečati osredotočenje na pomembnejše naloge,

Þ     povečati kvaliteto opravljenih nalog,

Þ     naučiti zaposlene kako rokovati in se izogibati motnjam,

Þ     povečati usmerjenost zaposlenih k doseganju poslovnih ciljev,

Þ     povečati zadovoljstvo zaposlenih.

 

Morda vas zanima tudi: Informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 48 16                
renata.dobnikar@luniverza.si
                                                              
Prijava
         

 

 

Svetovanje:
 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si