Upravljanje konfliktov

Večina ljudi razume konflikt kot prepir ali celo pretep ter meni, da so konflikti škodljivi in da se jim je najbolje izogibati. A temu ni tako. Strokovnjaki s področja komuniciranja ugotavljajo, da so konflikti v med-osebnih odnosih del komunikacijskih procesov in da je ključnega pomena edino to, kaj z njimi naredimo. Smiselno je torej, da razvijamo svoje sposobnosti za njihovo obvladovanje in reševanje.

 

Konflikti so sestavni del vsakega delovnega procesa. Še več, če so primerno upravljani, so lahko neusahljiv vir motivacije zaposlenih.

Konflikti prinašajo celo vrsto pozitivnih posledic, saj pripomorejo, da:

- ozavestimo probleme in najdemo ustrezne(jše) rešitve, 
- spodbujajo spremembe, 
- razbijajo monotonijo in mobilizirajo energijo, 
- razrešeni konflikti omogočajo, da bolj spoznamo sebe in druge ter poglobimo in obogatimo odnos.

 

Razrešeni konflikti prispevajo k širjenju znanja in poglabljanju razumevanja sveta in življenja, omogočajo bolj intenzivno sodelovanje, prinašajo višjo raven kulture v interakciji ter omogočajo večje zaupanje; tako sebi kot drugemu.
 

TRAJANJE DELAVNICE:   6 ur
 

Udeleženci usposabljanja se naučijo ločevati med čustvenim in vsebinskim konfliktom, spoznajo različne nivoje konflikta ter pridobijo veščine učinkovitega reševanja konfliktov. Cilj usposabljanja je udeležencem omogočiti pridobiti znanja, s pomočjo katerih bodo konflikte v prihodnje reševali tako, da bodo vodili v izid zmaga-zmaga.

 

Morda vas zanima tudi: Informacije in svetovanje:
Renata Dobnikar, prof.
T:04 280 48 16                
renata.dobnikar@luniverza.si
                                                              
Prijava
         

 

 

Svetovanje:
 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si