Megeneracijski center Kranj


Ena od dejavnosti LUK - Ljudske univerze Kranj je dejavnost medgeneracijskega sodelovanja, ki se odvija v Medgeneracijskem centru, Cesta talcev 7, Kranj.