Projekti 2007–2013


Bdimo nad prilikami, sprejemamo izzive sedanjosti in s timskim delom iščemo rešitve. Skrbimo za nenehno strokovno rast in večanje kompetenc zaposlenih.