LAS Gorenjska košarica

 

                                    

 
 
 

 

LAS Gorenjska košarica – LEADER LIN 2009

PROJEKT: UMETNOST NA PODEŽELJU

TEHNIKE DELA Z GLINO IN KERAMIKO


Projekt je bil inovativen, ker je razvil nove vsebine usposabljanja za delo z glino za različne strukture prebivalstva.
Do sedaj delavnice dela z glino niso bile podprte z didaktičnim materialom.                                                                                        Kako odlične so bile delavnice