Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad bosta v letih 2016 – 2019 sofinancirala izvedbo projekta Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske. Glavni cilj projekta je povečati vključenost zaposlenih v vseživljenjsko učenje in s pomočjo izobraževalnih programov izboljšati temeljne in poklicne kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebne rasti in delovanja v sodobni, tehnološko bogati družbi.

Brezplačni izobraževalni programi oz. tečaji so namenjeni zaposlenim, starim predvsem 45 let in več, z doseženo največ srednješolsko izobrazbo.

 

Ljudska univerza Kranj je partner v konzorciju, ki ga vodi Ljudska univerza Jesenice.

 

Obdobje trajanja projekta: od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2019

 

Tehnološki razvoj in hitre spremembe na trgu dela zahtevajo od zaposlenih veliko mero prilagodljivosti in hitro odzivanje na nove izzive za zagotavljanje konkurenčnosti.

 

Pomemben cilj, ki si ga zastavljamo kot družba je: Z boljšimi spretnostmi do boljšega življenja. V okviru Centra za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske z organiziranjem različnih izobraževalnih programov, ki krepijo kompetence zaposlenih, skrbimo za uresničevanje omenjenega cilja.

 

Pri izvajanju projekta smo v letih 2016, 2017 in 2018 vzpostavili stik s številnimi delodajalci v regiji: Center za socialno delo Kranj, Dom starejših občanov Preddvor, Dom upokojencev Kranj, Hit Preless, d.o.o., Hotel Park Bled, Iskraemeco, d.d., Iskra, d.d., Iskratel, d.o.o., Komunala Kranj, d.o.o., Savatech, d.o.o., Upravna enota Kranj in Varstveno delovni center Kranj, enota Škofja Loka ter uspešno izvedli enega ali več izobraževalnih programov za zaposlene.

 

PONUDBA IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV:

 

Program 2016 - 2019

 

60-urni program Računalniška pismenost za odrasle

 

100-urni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik

 

Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU)

 

50-urni programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (programi SNIO)

  • Jezikovno usposabljanje - pot do uspeha
  • Komunikacija in preprečevanje konfliktov
  • Motivacija za delo in načrtovanje kariere
  • Razumevanje mojega poslovanja
  • Uporaba mediacijskih veščin na delovnem mestu
  • Zdravje na delovnem mestu
  • Z znanjem komunikacije in tujih jezikov na Tromejo

 

50-urni neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (programi RDO)

  • Excel - urejeni podatki na enem mestu
  • Oblak - sanje ali pisarna?
  • Z računalnikom z roko v roki - za boljše komuniciranje


 

 

 

 

Informacije in svetovanje:
 

Amra Bektešević
 

04 280 48 17
 

amra.bektesevic@luniverza.si