Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske

 

 

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad sofinancirata dejavnost svetovanja in vrednotenja znanja za zaposlene, s poudarkom na spodbujanju zaposlenih za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc.

Prednostna ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela.

V procesu svetovanja bomo ugotavljali, kakšne so izobraževalne potrebe zaposlenih v podjetjih oz. panogah. Zaposlene bomo usmerili v ustrezen izobraževalni program, jim svetovali pri pripravi izobraževalnih načrtov in organizaciji izobraževanja in učenja, ugotavljali bomo potrebe po razvoju kariere, izvajali postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, spodbujali izdelavo portfolija in nudili poglobljeno svetovalno podporo.

 

Ljudska univerza Kranj je partner v konzorciju, ki ga vodi Ljudska univerza Jesenice.

 

Vseživljenjsko izobraževanje  viša konkurenčnost ter zaposljivost in povečuje kompetence delovne sile. Delovna doba se podaljšuje in samo izobraževanje nam bo pomagalo, da gremo v korak s hitrimi tehnološkimi in demografskimi spremembami.

V svojCenter za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske prijazno vabimo na pogovor vse, ki niso uspeli dokončati formalne izobrazbe, se želijo prekvalificirati ali pa bi želeli dopolniti znanje za opravljanje svojega poklica.

Svetujemo vam tudi pri iskanju izobraževalnih programov za vaš osebni razvoj in s področja zdravega načina življenja.

 

Osebno svetovanje zaposlenim prinaša številne prednosti:

  • pridobivanje informacij o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja pred, med in po vključitvi v izobraževanje,

 

  • pridobivanje mnenja in potrdil o razvitosti ključnih kompetenc (znanja tujih jezikov, digitalne pismenosti, učenja učenja, načrtovanja kariere …),

 

  • pomoč pri doseganju ciljev v izobraževanju ali pridobivanju certifikatov,

 

  • spodbuda in spremljanje pri izobraževanju,

 

  • pomoč pri izdelavi elektronskega portfolija.

 

Svetovanje opolnomoči posameznike, da se aktivno, suvereno in avtonomno vključujejo v vseživljenjsko izobraževanje in s tem ostanejo konkurenčni na trgu dela.

 

Za osebno svetovanje se lahko naročite pri svetovalki Mojci Rozman na telefon 04 280 48 15 ali elektronski naslov: mojca.rozman@luniverza.si

 

Organ upravljanja
 

MIZŠ

Kohezijska politika v Sloveniji


Informacije in svetovanje:
 

Mojca Rozman
 

04 280 48 15
 

mojca.rozman@luniverza.si