Projekt Računalniško opismenjevanje starejših odraslih

Ljudska univerza Kranj je bila s projektom Računalniško izobraževanje starejših odraslih izbrana za koordinatorja v okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus+ na razpisu Erasmus+ 2014, Ključni ukrep 1, akcija KA104: projekti mobilnosti na področju odraslega izobraževanja.

V času trajanja projekta od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016 bodo koordinator (LUK) in konzorcijski partnerji, ljudske univerze  (Javni zavod Cene Štupar,  LU Ajdovščina, LU Kočevje, LU Jesenice, Zasavska LU,  ZIK Črnomelj) izvedli 2 mobilnosti in na osnovi lastnih izkušenj in dobrih praks iz tujine pripravili 4 programe računalniškega opismenjevanja za starejše.

 

Prve mobilnosti v Nemčijo se je udeležilo devet zaposlenih iz ljudskih univerz, ki imajo bogate izkušnje pri načrtovanju, pripravi in izvedbi programov za starejše.