Javna naročila


V skladu z javnonaročniško zakonodajo objavljamo seznam oddanih evidenčnih naročil, ki zajema podatke o evidenčnih naročilih, ki so bila oddana na splošnem in infrastrukturnem področju v obdobju od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 (tj. v skladu oz. na podlagi ZJN-3) in katerih vrednost (brez DDV) je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.

 

Zap. št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv predmeta (opis) Vrednost (brez DDV)   v EUR Izbrani ponudnik (naziv gospodarskega subjekta)
1 splošno področje gradnje izdelava prostora 34.991,69 Luknja d.o.o.krovstvo in tesarstvo, Cerkvena ulica 11, Tržič
2 splošno področje blago igrala 17.472,40 Imex Trade d.o.o.,Borovec 13, 1236 Trzin
3 splošno področje storitve storitve čiščenja 13.400,00 Prosem Com d.o.o., Poslovna cona A 47, 4208 Šenčur
4 splošno področje storitve priprava in utrjevanje terena 13.410,00 Z & Z d.o.o., Borovec 8, 1236 Trzin
5 splošno področje storitve informiranje in promocija 11.804,00 Gorenjski Glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj