Kdo smo

 

Zmožnost, da se učimo, je DARILO.

Sposobnost, da se učimo, je SPRETNOST.

Pripravljenost, da se učimo, je naša IZBIRA.

Sprejmite svoje darilo in skupaj z nami razvijajte svojo spretnost učenja,

da boste v življenju uspešni in zadovoljni.

 

Mateja Šmid, prof.
Direktorica

Telefon: 04 280 48 12, 041 861 538
E-naslov: mateja.smid@luniverza.si

 

 

 

 

 

 

 


 

Renata Dobnikar, prof.
Organizatorka izobraževanja odraslih

 • Središče za informiranje in svetovanje
 • Jezikovna šola
 • Strokovna usposabljanja (NPK)

 

Telefon:   04 280 48 16
E-naslov: renata.dobnikar@luniverza.si

 

Mojca Rozman, univ. dipl. org. dela
Organizatorka izobraževanja odraslih

 • Središče za informiranje in svetovanje

 

 

 

Telefon:    04 280 48 23, 031 721 149
E-naslov: mojca.rozman@luniverza.si

 

 

Jasna Omerzu, prof.

Organizatorka izobraževanja odraslih

 • Središče za informiranje in svetovanje
 • Srednješolski programi za odrasle

 

 

Telefon:   04 280 48 19
E-naslov: izobrazevanje@luniverza.si

 


Petra Odar, prof. 

Organizatorka izobraževanja odraslih

 • Središče za samostojno učenje
 • Osnovna šola za odrasle

 

 

Telefon:   04 280 48 15

E-naslov: izobrazevanje2@luniverza.si

 

 

Maja Celestina, univ. dipl. psih. 
Organizatorka izobraževanja odraslih

 • Središče za informiranje in svetovanje
 • Delavnice in tečaji
 • Univerza za sterejše

 

Telefon:   04 280 48 17
E-naslov: izobrazevanje3@luniverza.si 

 

 

Tanja Ahačič, univ. dipl. soc. del.

Samostojna strokovna delavka

 • Medgeneracijsko sodelovanje
 • Večgeneracijski center Gorenjske


 

Telefon:   04 280 48 22, 041 72 41 34
E-naslov: mck@luniverza.si  
            vgc-gorenjska@luniverza.si

Iris Zavelcina, univ. dipl. ped.
Samostojna strokovna delavka

 • Socialna aktivacija Gorenjske - sklop 2

 

Telefon:   04 280 48 18
E-naslov: socialna-aktivacija@luniverza.si

 

 

 

Mira Grabanica
Strokovna delavka

 • Socialna aktivacija Gorenjske - sklop 2

 

Telefon:   04 280 48 18
E-naslov: socialna-aktivacija2@luniverza.si  

 

 

 

 

Maša Šmic
Strokovna delavka

 

 

Telefon: 04 280 48 13
E-naslov: tajnistvo2@luniverza.si

 

 

Manca Ribnikar
Strokovna delavka

 

Telefon: 04 280 48 25
E-naslov: obcani@luniverza.si

 

 

Veronika Zupan
Tajnica VIZ

 

Telefon:   04 280 48 21

E-naslov: tajnistvo@luniverza.si

 

Tomaž Žibert
 Vzdrževalec

 

Telefon:   051 673 018
E-naslov: vzdrzevanje@luniverza.si

 

Žiga Sitar
Udeleženec v programu javnih del Pomoč pri učenju in druga pomoč otrokom, učencem, dijakom in drugim udeležencem

 

Telefon: 04 280 48 24
E-naslov: ucnapomoc@luniverza.si

 

 

Simon Žerjavič
Udeleženec v programu javnih del Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin 

 


Telefon: 04 280 48 25
E-naslov: mck-prijava@luniverza.si