Kdo smo

 

Učenje – izobraževanje v svojih temeljih izhaja iz človeka, iz sposobnosti videnja osebnosti, individualnosti vsakogar, iz spoštovanja človekove enkratnosti - šele potem sledijo znanja, ki pomagajo nadgraditi tisto, kar je nam, hramom učenosti, zaupano – Človek z veliko začetnico.

 

 

 

 

 

Mateja Šmid, prof.
Direktorica

 

Telefon:   04 280 48 12
GSM:        041 86 15 38
E-naslov: mateja.smid@luniverza.si

 


 


 


 

Renata Dobnikar, prof.
Organizatorka izobraževanja odraslih

 

 • Jezikovna šola
 • Delavnice in tečaji
 • Strokovna usposabljanja (NPK)


Telefon:   04 280 48 16
E-naslov: renata.dobnikar@luniverza.si

 


Karmen Kosem, prof.
Organizatorka izobraževanja odraslih

 

 • Osnovna šola za odrasle
 • Srednješolski programi za odrasle
 • Dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih

Telefon:   04 280 48 19
E-naslov: karmen.kosem@luniverza.si

 Mojca Rozman, univ. dipl. org. dela
Organizatorka izobraževanja odraslih


 

 • Center za svetovanje in vrednotenje
  znanja zaposlenih Gorenjske
 • Univerza za starejše
   

Telefon:   04 280 48 15
E-naslov: mojca.rozman@luniverza.si

         
          


Amra Bektešević, univ. dipl. ped.
Organizatorka izobraževanja odraslih

 

 • Center za pridobivanje temeljnih kompetenc Gorenjske


Telefon:   04 280 48 17
E-naslov: amra.bektesevic@luniverza.si

 

Irena Dolenc


Irena Dolenc, univ. dipl. oec.
Samostojna strokovna delavka

 

 • Program medgeneracijskega sodelovanja


Telefon:   082 058 457
GSM:       041 724 134
E-naslov: mck@luniverza.si

 

 

 

Ursa Gantar


Urša Gantar, univ. dipl. soc.
Samostojna strokovna delavka

 

 • Program medgeneracijskega sodelovanja


Telefon:   082 058 457
GSM:       041 724 134
E-naslov: vgc-gorenjska@luniverza.si

         
         

Vanja Pogačnik

Vanja Pogačnik
Tajnik VIZ


Telefon:   04 280 48 21
E-naslov: tajnistvo@luniverza.si

 

Mateja Radovanović Žvan
Referentka


Telefon:   04 280 48 14
E-naslov: mateja.zvan@luniverza.si

 

 

 

 

         
         

Irenka Vrabelj

Irenka Vrabelj
Administratorka


Telefon:   04 280 48 13
E-naslov: tajnistvo2@luniverza.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mojca Ivanšek
Administratorka


Telefon:   082 058 457
GSM:       041 724 134
E-naslov: mck-prijava@luniverza.si

 

Tomaž Žibert
Hišnik - Vzdrževalec


Telefon:   04 280 48 20
GSM:       051 67 30 18
E-naslov: vzdrzevanje@luniverza.si