Oddaja prostorov v najem

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS, št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11 in spr.), Ljudska univerza Kranj  objavlja naslednjo:


NameroLjudska univerza Kranj, kot upravljavka stvarnega premoženja Mestne občine Kranj,  bo v letu 2019 oddajala v občasni ali obdobni najem

·       v objektu na naslovu Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj
·       učilnice in
·       poslovne prostore,

·       v objektu na naslovu Cesta talcev 7, Kranj
·       učilnice,
·       poslovne prostore,Najem navedenih prostorov bo mogoč na podlagi pisne vloge, ki jo interesenti naslovijo na Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj / info@luniverza.si in v času razpoložljivih terminov.  Za najem navedenih prostorov bo sklenjena Pogodba o oddaji poslovnih prostorov v občasni / obdobni najem.

Vse dodatne informacije o urnem najemu učilnic, poslovnih prostorov, večnamenske dvorane in telovadnice so na voljo na Ljudska univerza Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1, Kranj, tel.: 04 280 48 00, e-mail: info@luniverza.si .
Sklepanje najemnih pogodb bo možno s 1.1.2019 dalje.


Kranj, 27. 12. 2018