Splošni pogoji

 

Na Ljudski univerzi Kranj veljajo z namenom kakovostnega sodelovanja z udeleženci naših programov in doseganje skupnih ciljev

 

Splošni pogoji poslovanja za področje neformalnega izobraževanja

 

  • jezikovni tečaji,
  • strokovna usposabljanja,
  • tečaji in delavnice,
  • Univerza za starejše

 

in

 

Splošni pogoji poslovanja za področje izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja za pridobitev formalne izobrazbe

 

  • Bolničar – negovalec / prekvalifikacija,
  • Trgovec / prekvalifikacija,
  • Ekonomski tehnik – poklicno tehniško izobraževanje,
  • Predšolska vzgoja - srednje strokovno izobraževanje,
  • Ekonomski tehnik - poklicni tečaj,
  • Predšolska vzgoja - poklicni tečaj.