HONORARNI SODELAVCI

V šolskem letu 2019/2020 vabimo k občasnemu sodelovanju zunanje sodelavce:
 

  • učitelje za poučevanje v splošnih programih
  • učitelje za poučevanje v srednješolskih programih
  • učitelje za poučevanje v osnovnošolskem programu

 

Zaželena je pedagoško-andragoška izobrazba, strokovni izpit ter izkušnje pri pedagoškem delu z odraslimi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili (fotokopija diplome, strokovnega izpita, pridobljene pedagoško andragoške izobrazbe) sprejemamo na info@luniverza.si.

Pri izbiri zunanjih sodelavcev bodo imeli prednost kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za poučevanje in imajo izkušnje pri pedagoškem delu z odraslimi.Več informacij dobite po telefonu 04 280 48 19 ali osebno v prostorih Ljudske univerze Kranj.