8. in 9. razred

 

S programom osnovne šole pridobite večjo funkcionalno pismenost in višjo samozavest. Končana osnovna šola vam omogoča nadaljevanje izobraževanja, pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in navsezadnje tudi zaposlitev doma ali v Evropski uniji.

 

RAZPIS ZA VPIS V IZOBRAŽEVALNO LETO 2022/2023

 

 1. POGOJI ZA VPIS
 • končan 6. razred osemletke oziroma 7. razred devetletke, izpolnjena osnovnošolska obveznost.
 • odrasli, stari več kot 15 let
 • nedokončana OŠ obveznost v OŠ s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda
 • dokončana OŠ s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda.

 

 

 1. DOKUMENTI ZA VPIS

Ob vpisu je potrebno predložiti:

 • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
 • spričevalo (oz. obvestilo o uspehu) zadnjega končanega in zadnjega obiskovanega razreda,
 • osebni dokument.

 

 

 1. POTEK izobraževanja
 • Izobraževanje za vsak razred traja 20 tednov, kar pomeni, da je v enem šolskem letu možno opraviti dva razreda (8. in 9. razred).
 • Pouk poteka na Ljudski univerzi Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1.
 • Za vsak razred posebej je izdelan urnik predavanj, ki potekajo od ponedeljka do petka, od 14.30 do 19.10.
 • Izdajamo javnoveljavna spričevala o končani osnovni šoli, ki so enakovredna tistim v rednih šolah.
 • Po končani osnovni šoli lahko udeleženci nadaljujejo šolanje v programih rednega srednješolskega izobraževanja ali v verificiranih srednješolskih programih za odrasle.

 

 

 1. UČNO GRADIVO

Udeleženci uporabljajo učbenike redne osnovne šole in dodatno gradivo za samostojno učenje doma.

Odraslim in mladini nudimo BREZPLAČNO učno pomoč, prijazno spodbudo in svetovanje.

 

 

Predmetnik

8. razred:

9. razred:

 • Slovenščina
 • Slovenščina
 • Matematika
 • Matematika
 • Angleščina
 • Angleščina
 • Glasbena umetnost
 • Geografija
 • Geografija
 • Zgodovina
 • Zgodovina
 • Fizika
 • Domovinska in državljanska
 • kultura in etika
 • Domovinska in državljanska
 • kultura in etika
 • Fizika
 • Kemija
 • Kemija
 • Biologija
 • Biologija
 • Izbirni predmet I
 • Izbirni predmet I
 • Izbirni predmet II
 • Izbirni predmet II
 


 

 

5. VPIS V IZOBRAŽEVALNO LETO 2022/2023

 

Vpis v izobraževalno leto 2022/2023 bo potekal 29. 8. 2022 - 12. 9. 2022.

 

Svetovanje:
 

 

 

Petra Odar, prof.
T: 04 280 48 15

izobrazevanje2@luniverza.si

 

Prijava

 

 

Koristne informacije:

Vpis v izobraževalno leto 2022/2023 bo potekal konec avgusta 2022.

 

RAZPIS ZA VPIS V IZOBRAŽEVALNO LETO 2022/2023