8. in 9. razred

 

RAZPIS ZA VPIS V I. IZMENO ŠOLSKEGA LETA 2021/2022


Dva vpisa v program osnovne šole za odrasle sta brezplačna.

 

Dva razreda (8. in 9. razred) lahko končate v enem šolskem letu.

 

Vpis v drugo izmeno bo potekal od 23. avgusta do 17. septembra 2021.

 

Za individualni termin vpisa se dogovorite po telefonu: 04 280 48 15.

 

Ob vpisu je potrebno predložiti:

- potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,

- spričevalo (oz. obvestilo o uspehu) zadnjega končanega in zadnjega obiskovanega razreda,

- osebni dokument.

 

S programom osnovne šole pridobite večjo funkcionalno pismenost in višjo samozavest. Končana osnovna šola vam omogoča nadaljevanje izobraževanja, pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in navsezadnje tudi zaposlitev doma ali v Evropski uniji.


Izdajamo javnoveljavna spričevala o končani osnovni šoli, ki so enakovredna tistim v rednih šolah.

 

V enem šolskem letu lahko končate dva razreda (8. in 9. razred).

 
Po končani osnovni šoli lahko udeleženci nadaljujejo šolanje v programih rednega srednješolskega izobraževanja ali v verificiranih srednješolskih programih za odrasle.
 
Odraslim in mladini nudimo BREZPLAČNO učno pomoč, prijazno spodbudo in svetovanje.

Pogoji za vpis:
končan 6. razred osemletke oziroma 7. razred devetletke, izpolnjena osnovnošolska obveznost.

V program se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega
izobraževanja. V ta program se lahko vpišejo tudi odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske obveznosti.

Prav tako se lahko vpišejo tudi odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev
enakovrednega izobrazbenega standarda, pa je v času osnovnošolske obveznosti niso uspešno končali.
Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev
nižjega izobrazbenega standarda.


 

 

Predmetnik

8. razred:

9. razred:

 • Slovenščina
 • Slovenščina
 • Matematika
 • Matematika
 • Angleščina
 • Angleščina
 • Glasbena umetnost
 • Geografija
 • Geografija
 • Zgodovina
 • Zgodovina
 • Fizika
 • Domovinska in državljanska
 • kultura in etika
 • Domovinska in državljanska
 • kultura in etika
 • Fizika
 • Kemija
 • Kemija
 • Biologija
 • Biologija
 • Izbirni predmet I
 • Izbirni predmet I
 • Izbirni predmet II
 • Izbirni predmet II
 

Trajanje izobraževanja
 • Izobraževanje za vsak razred traja 20 tednov, kar pomeni, da je v enem šolskem letu možno opraviti dva razreda.
 • Pouk poteka na Ljudski univerzi Kranj, Cesta Staneta Žagarja 1.
 • Za vsak razred posebej je izdelan urnik predavanj, ki potekajo od ponedeljka do petka, od 14.30 do 19.10.


Učno gradivo
Udeleženci uporabljajo učbenike redne osnovne šole in dodatno gradivo za samostojno učenje doma.

 

 

 

Svetovanje:
 

 

 

Petra Odar, prof.
T: 04 280 48 15

izobrazevanje2@luniverza.si

 

Prijava

 

 

Koristne informacije:

RAZPIS ZA VPIS V II. IZMENO ŠOLSKEGA LETA 2020/2021