Tehnik računalništva – PTI


Stopite v korak s potrebami na trgu dela, sledite evropskim smernicam in dolgoročnemu razvoju sodobne družbe, ki temelji na računalniški tehnologiji, in si povečajte oz. zagotovite zaposlitvene možnosti s pridobitvijo poklica tehnik računalništva.

 

S pridobljenim znanjem boste znali programirati, računalniško oblikovati dokumente, vzdrževati komunikacijske sisteme, računalniška omrežja, upravljati aktualne operacijske sisteme ipd.

Gre za znanja, ki so vsesplošno uporabna.

Zaposlitvene možnosti
Poklic TEHNIK RAČUNALNIŠTVA je dovolj široko zasnovan, da omogoča zaposlitev marsikje. Pridobljena znanja boste lahko uporabili za zaposlitev v industriji, obrti, upravi, servisnih dejavnostih itd.

Pogoji za vpis:

•  uspešno končan program srednjega poklicnega izobraževanja smeri: elektrikar, elektrikar energetik, elektronik, računalnikar, mehatronik, avtoserviser, avtomehanik;
  pridobljen drug naziv srednje poklicne izobrazbe s tremi leti računalniških izkušenj.

 


Trajanje izobraževanja
Izobraževanje traja dve leti; udeleženci opravijo letnik za letnik.

Predmetnik


SPLOŠNI PREDMETI 1. LETNIK 2. LETNIK
1 SLOVENŠČINA X X  
2 TUJI JEZIK I X X  
3  UMETNOST X    
4  MATEMATIKA X X  
5  ZGODOVINA X    
6  GEOGRAFIJA X    
7  PSIHOLOGIJA    X  
8  FIZIKA    X  
9  KEMIJA    X  
10  INFORMATIKA X    
STROKOVNI MODULI      
11 RAZVOJ SPLETNIH APLIKACIJ X    
12  VZPOSTAVITEV OMREŽNIH SERVISOV   X  
13  UPRAVLJANJE Z INFORMACIJSKO PROGRAMSKO OPREMO X    
14  NAČRTOVANJE IN RAZVOJ PROGRAMSKIH APLIKACIJ   X  
15  NAPREDNA UPORABA PODATKOVNIH BAZ X    
16  ODPRTI KURIKUL X X  
17  INTERESNE DEJAVNOSTI X    
18  PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM   X  


Izvajanje programa

Predavanja potekajo od septembra do junija v popoldanskem času, 2-krat do 3-krat na teden, praviloma od 17. do 20. ure.


Zaključek šolanja:
Uspešno opravljeni izpiti po predmetniku in poklicna matura:


  • SLOVENŠČINA: pisno ustno
  • RAČUNALNIŠTVO: pisno ustno
  • TUJI JEZIK ali MATEMATIKA: pisno ustno
  • IZDELEK oz. STORITEV IN ZAGOVOR

 

Svetovanje:
 

 

Karmen Kosem, prof.
T: 04 280 48 19

karmen.kosem@luniverza.si

 

Prijava