Tehnik varovanja – PTI


Na vedno bolj uveljavljenem in pomembnem področju varovanja ljudi in premoženja boste kot tehnik varovanja usposobljeni za načrtovanje in upravljanje varnostnih sistemov, za izvajanje različnih sistemov tehničnega in osebnega varovanja, za izvajanje varnostno-receptorskih del ipd.

 


Zaposlitvene možnosti:
Kot TEHNIK VAROVANJA se lahko zaposlite v zasebnih varnostnih službah in drugih gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo z varovanjem. S pridobljenim znanjem in usposobljenostjo vam bo omogočen hiter prehod do poklica mestnega redarja, vojaka, policista in drugih poklicev.

Pogoji za vpis:

  • uspešno končan kateri koli triletni program srednjega poklicnega izobraževanja.


Trajanje izobraževanja
Izobraževanje traja dve leti; udeleženci opravijo letnik za letnik.


Predmetnik

  SPLOŠNI PREDMETI 1. LETNIK 2. LETNIK
1 SLOVENŠČINA X X
2 TUJI JEZIK I X X
3 UMETNOST   X
4 MATEMATIKA X X
5 ZGODOVINA X  
6 GEOGRAFIJA X  
7 PSIHOLOGIJA   X
8 FIZIKA   X
9 KEMIJA X  
10 TUJI JEZIK II X  
  STROKOVNI MODULI    
11 VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA X X
12 TEHNIČNO VAROVANJE   X
13 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU X  
14 VARSTVO PRED POŽARI   X
15 NADZOROVANJE STORITEV VAROVANJA X  
16 DELOVANJE VARNOSTNO-NADZORNEGA CENTRA IN INTERVENCIJE X  
17 KAZNIVA DEJANJA IN KRIMINALISTIKA   X
18 VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ   X
19 PREVOZ GOTOVINE TER DRUGIH VREDNOSTNIH POŠILJK X  
20 VAROVANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV   X
21 ODPRTI KURIKUL X X
22 INTERESNE DEJAVNOSTI X  
23 PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM   X


Izvajanje programa:

Predavanja potekajo od septembra do junija v popoldanskem času, 2-krat do 3-krat na teden, praviloma od 17. do 20. ure.

Zaključek šolanja:
Uspešno opravljeni izpiti po predmetniku in poklicna matura:

  • SLOVENŠČINA: pisno ustno
  • ZASEBNO VAROVANJE: pisno ustno
  • TUJI JEZIK ali MATEMATIKA: pisno ustno
  • IZDELEK oz. STORITEV IN ZAGOVOR

 

Svetovanje:
 

 

Karmen Kosem, prof.
T: 04 280 48 19

karmen.kosem@luniverza.si

 

Prijava

 

 

Možnosti sofinanciranja srednješolskega programa