cenik

bolničar-negovalec  1604,00 EUR
trgovec  1518,00 EUR
predšolska vzgoja SSI (4-letni program)  1320,00 EUR
predšolska vzgoja - poklicni tečaj (1 leto)  1419,00 EUR
ekonomski tehnik PTI (2 leti)  1089,00 EUR
ekonomski tehnik - poklicni tečaj (1 leto)  1089,00 EUR

 

Cene za posamezni srednješolski program veljajo za vpis v eno šolsko leto.

V ceno so vključena predavanja, konzultacije, gradiva in 2 izpitna roka.

 

Končna cena programa se določi individualno. Odvisna je od vaše predhodne izobrazbe in

priznanih ocen posameznih splošnih in/ali strokovnih predmetov. 

Cene za prekvalifikacijo v posameznih programih se razlikujejo od cen v zgornjem ceniku.

 

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu: izobrazevanje@luniverza.si 

in telefonski številki: 04 280 48 19.