cenik

bolničar-negovalec  1604,00 EUR
trgovec  1518,00 EUR
predšolska vzgoja SSI (4-letni program)  1320,00 EUR
predšolska vzgoja - poklicni tečaj (1 leto)  1419,00 EUR
ekonomski tehnik PTI (2 leti)  1089,00 EUR
ekonomski tehnik - poklicni tečaj (1 leto)  1089,00 EUR