Ekonomski tehnik - SSI

 

Vas zanima področje ekonomije in poslovnega sveta? Se želite naučiti osnov vodenja in poslovanja, sodobnih trendov na področju trženja, krepiti podjetniško miselnost in stopiti na samostojno pot?

 

 

Potem je poklic ekonomski tehnik pravi za vas. V  programu boste pridobili splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja ter se naučili analitičnega mišljenja. Razvili boste organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja in krepili podjetniško miselnost.

 

 

Zakaj vpis v program?

Z ekonomijo se dnevno srečujemo tako v našem zasebnem, kot tudi v poslovnem svetu. Ekonomski tehniki so bili in bodo temelj različnih gospodarskih dejavnosti. Iskanost profila ekonomskega tehnika je trenutno v porastu, saj se podjetja odpirajo na različne domače in tuje trge.

Kot ekonomski tehnik se lahko zaposlite na komercialnem področju, področju financ, računovodstva, na delovnih mestih v državni upravi, v malih in velikih podjetjih in v samostojnem podjetništvu.

Ekonomski tehnik je poklic, ki odpira številna vrata, lahko pa je tudi nadgradnja vašega sedanjega poklica.

 

Pogoji za vpis:

  • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje,
  • zaključen kateri koli program srednjega poklicnega izobraževanja,
  • zaključen dveletni program nižjega poklicnega izobraževanja.

 

Trajanje izobraževanja in izvajanje programa
Izobraževanje traja 3 leta. V tem času udeleženci poslušajo predavanja in opravljajo izpite za štiri letnike.
Predavanja potekajo od oktobra do junija, 2-krat do 4-krat na teden v popoldanskem času, praviloma od 17. do 20. ure.


Predmetnik

•  Splošni predmeti 

•  Poslovanje podjetij 

•  Poslovni projekti

•  Ekonomika poslovanja

•  Sodobno gospodarstvo

•  Komercialno poslovanje 
•  Neposredno trženje
•  Upravno administrativno poslovanje

•  Praktično usposabljanje pri delodajalcu

 


Zaključek šolanja
Kandidati program končajo s poklicno maturo:

• SLOVENŠČINA: pisno – ustno
• GOSPODARSTVO: pisno – ustno
• TUJI JEZIK ALI MATEMATIKA: pisno – ustno
• IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR